Pytanie:
Jak mogę ustawić pozycję w Pronterface?
the third dimension
2016-01-20 05:18:21 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Jestem w trakcie budowy drukarki 3D i mam podłączone wszystkie silniki krokowe i kontroler podłączony do komputera z uruchomionym interfejsem.

Mogę poruszać każdą osią, a także wysłać kod g do drukarki.

Teraz jak mogę zdefiniować bieżącą pozycję jako 0/0/0? Chciałbym ustawić drukarkę w miejscu, w którym myślę powinno być pozycją zerową i jakoś zdefiniować ją jako taką w języku.

Dwa odpowiedzi:
#1
+6
Tom van der Zanden
2016-01-20 12:48:52 UTC
view on stackexchange narkive permalink

G92 X0 Y0 Z0

informuje drukarkę, że aktualna pozycja to (0,0,0).

#2
+3
TextGeek
2016-01-20 18:29:11 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Przydatna lista kodów G0 znajduje się pod adresem http://reprap.org/wiki/G-code - chociaż lista jest zbyt duża, aby wygodnie znaleźć kod, jeśli „ nie jestem jeszcze pewien, jak to się nazywa ... :(

Ctrl + F to twój przyjaciel. :)


To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 3.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...